Tilbud og informasjon til landbruket


Katalog som utgis årlig på papir og nett.

Landbrukskatalogen 2021, 38. årgang, sendtes ut som vedlegg til april-utgaven av bladet Bedre Gardsdrift.

SE 2021-KATALOGEN HER
Foto: Vidar Moløkken / frittfallfoto.no

Lurer du på noe?


Har du spørsmål, eller kanskje du ønsker et godt tilbud på annonseplass i neste års katalog?
— kontakt oss på telefon eller epost.

Papirutgave 2021
38. årgang


Landbrukskatalogen 2021Papirutgaven av Landbrukskatalogen 2021 ble sendt ut som vedlegg til april-utgaven av bladet Bedre Gardsdrift.

Last ned som PDF

Digitalutgave 2021
38. årgang